Toimimme ympäristöä kunnioittaen

Scanfilin ympäristöohjelman tavoitteena on raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö sekä päästöjen minimointi. Tarkka ympäristöpolitiikkamme polveutuu suoraan Scanfilin arvoista. Haluamme toimia kestävää kehitystä tukien ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Kaikilla Scanfilin tehtailla on ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Tehtaamme toimivat globaalisti ympäristösertifikaatin vaatimuksia ja arvoja noudattaen, minkä lisäksi täytämme paikallisten maiden lainsäädännölliset vaatimukset.

Pidämme huolta, että ympäristöasiat tiedostetaan kaikilla organisaatiotasoilla. Yhtiön johto kiinnittää sekä paikallisesti että konsernitasolla huomiota ympäristöohjelman toteuttamiseen ja seuraa tunnuslukujen kehittymistä sekä niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista säännöllisesti. Olemme sitoutuneet järjestämään työntekijöillemme tarvittavat tiedot ja koulutukset, jotta he voivat toimia ympäristöohjelmamme tavoitteiden mukaisesti.

Uskomme jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Mittaamme ja seuraamme säännöllisesti ympäristöohjelmamme määrittämiä tunnuslukuja, minkä pohjalta pyrimme entistä ympäristöystävällisempään toimintaan.

Seuraamme ympäristöohjelmassamme muun muassa seuraavia asioita:

Energiankäytön hallinta ja vähentäminen
Pyrimme vähentämään energiankulutusta ja hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä. Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää sähkönkulutusta vuosittain.

Vihreä ostaminen
Hyödynnämme kierrätettäviä materiaaleja, käytämme energiatehokkaita laitteita ja valitsemme ympäristöystävällisiä tuotteita aina kun se on mahdollista.

Vaarallisten aineiden käyttö ja vähentäminen
Huolehdimme tuotannossa tarvittavien vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista sekä hävittämisestä ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Vedenkäyttö tuotannossa
Tavoitteemme on vähentää vuosittain tuotantomme vedenkulutusta. Tämän lisäksi etsimme jatkuvasti keinoja lisätä veden kierrätystä tuotannossamme.

Metallien hyötyaste
Nostamme tuotannossamme käytettävien metallien hyötyastetta entistä paremmaksi.

Invest to the
future growth

Latest