Laatu syntyy oikeasta asenteesta

Laatu on meille kunnia-asia. Scanfilin laatu lähtee ylimmän johdon sitoutumisesta ja jatkuu läpi koko tuotanto- ja toimitusketjun. Meillä on sekä halua että kykyä tehdä asiat laadukkaasti.

Mittaamme ja kehitämme toimintamme tehokkuutta sekä laatua jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen. Tehokkaat ja mitattavat prosessit luovat yhtenäiset toimintatavat Scanfilin maailmanlaajuiselle tehdasverkostolle.

Jokaisella Scanfilin tehtaalla on käytössä ISO 9001 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Valituilla tehtailla on lisäksi tarkemmat, tietyille teollisuudenaloille suunnatut sertifioidut laatujärjestelmät. Esimerkiksi lääketieteen asiakkuuksia palvelevilla tehtaillamme on käytössä ISO 13485 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä.

Toimintamme laatu muodostuu tarkasti standardoiduista prosesseista sekä osaavasta ja koulutetusta henkilöstöstä. Scanfil käyttää kaikilla tehtaillaan kansainvälisesti tunnustettua Lean Six Sigma -toimintaprosessien kehitysmenetelmää, jolla optimoimme tuotantoprosessien resursseja ja luomme edellytykset tasaisen laadukkaalle tuotannolle.

Scanfilin laadukas tuotanto viimeistellään toimivalla laadunvarmistussuunnitelmalla. Tehtaillamme on käytössä FMEA-riskikartoitus (Failure Mode and Effects Analysis), jonka avulla tunnistamme tuotannon riskikohdat. Koska tunnemme riskit, voimme puuttua ongelmakohtiin jo varhaisessa vaiheessa.

Laatu on kustannustehokasta, joten laadukas tuotanto on yksi Scanfilin tärkeimmistä kilpailutekijöistä.

 

Invest to the
future growth

Latest