Jakautuminen 2012

Scanfil Oyj syntyi 1.1.2012 täytäntöönpannulla Sievi Capital Oyj:n osittaisjakautumisella, jossa yhteydessä Scanfil Oyj myös listattiin Nasdaq OMX Helsinki Oy:öön. Tarkempi kuvaus osittaisjakautumisesta on esitetty alla olevassa materiaalissa.

Invest to the
future growth

Latest