Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluvista asioista.

Keskeisimmät yhtiökokouksen päätettävät asiat ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, voitonjaosta päättäminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen. Yhtiökokous päättää myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten asioiden käsittelyä varten tarvittaessa. 

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksen esityslistan. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille postitetulla kirjeellä. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ennakkoon kokouskutsussa edellytetyllä tavalla. Yhtiökokouskutsu julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous 2020

Yhtiökokous 2019

Yhtiökokous 2018

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokous 2016