Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Avainluvut

AVAINLUVUT 2019 2018 2017
Liikevaihto, MEUR 579,4 563,0 529.9
Liikevoitto, MEUR 35,3 37,8 31,3
Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,1 6,7 5,9
Tilikauden voitto, MEUR 28,1 28,9 25,8
Oma pääoma, MEUR 166,7 144,7 124,7
Taseen loppusumma, MEUR 340,0 303,8 306,6
Oman pääoman tuotto, % 18,0 21,5 22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,0 20,2 19,4
Korolliset nettovelat, MEUR 66,6 47,3 61,3
Nettovelkaantumisaste, % 27,7 19,5 32,6
Omavaraisuuaste, % 49,1 47,7 40,7
Henkilöstö keskimäärin 3 530 3 414 3 254
Tulos/osake, EUR 0,44 0,45 0.40
Oma pääoma/osake, EUR 2,58 2,26 1,95