Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Johtoryhmä

Johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi johtoryhmän tehtäviin kuuluvat pitkän tähtäimen suunnittelun valmisteluun liittyvät asiat, investointien suunnittelu ja seuranta sekä avaintoimintojen resursointi.

Johtoryhmän kuuluu kuusi jäsentä: Petteri Jokitalo, Kai Valo, Markku Kosunen, Timo Sonninen, Kritsoffer Asklöv ja Riku Hynninen. Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja.