Kilpailuetu syntyy
osaavasta suunnittelusta

Scanfilin vahva osaaminen tuotteiden logistiikka- ja valmistusprosesseissa luo merkittäviä kilpailuetuja tuotekehitysprojekteihin. Etsimme asiakkaillemme ratkaisut, joilla saavutetaan laadukas lopputulos kustannustehokkaasti. 

Menestyvän tuotteen valmistuksessa avaintekijöitä ovat tasainen laatu, materiaali- ja toimittajavalinnat, tuotantoprosessien toimivuus sekä ohjautuvuus. Suunnittelu- ja kehitysvaiheessa määritellään tuoteominaisuuksien lisäksi myös tuotteen hintaan liittyvä kilpailukyky markkinoilla. Mahdollisuus vaikuttaa tuotteen valmistuskustannuksiin on suurin tuoteprojektin alussa ja pienenee projektin edetessä.

Scanfilin suunnittelupalvelu:

  • Tuotesuunnittelu
  • Tuotantoprosessin ja testausympäristön suunnittelu
  • Toimittajaverkoston rakentaminen
  • Koe- ja protosarjojen valmistus sekä analysointi
  • Laadun suunnittelu ja varmistus
  • Testaussuunnittelu
  • Mekaniikka- ja tuotannollisuussuunnittelu

Yksi Scanfilin ydinosaamisalueista on mekaniikka- ja elektroniikkavalmistuksen tuotantoteknologioiden hallinta. Etsimme uusien tuotteiden optimaalisimmat tuotantoratkaisut suunnittelemalla testausympäristön sekä valmistamalla koe- ja protosarjoja, jotka käyvät läpi tarkat testaus- ja analysointivaiheet.

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat kehitystä, joten etsimme jatkuvasti entistä kustannustehokkaampia ja innovatiivisempia ratkaisuja. Scanfilin tehtailla ovat käytössä huippulaitteet sekä -tekniikat, ja osaava henkilöstö tekee palvelustamme muita paremman.

Invest to the
future growth

Latest