Uusin teknologia vastaa asiakkaiden haasteisiin

Scanfilin mekaniikkatuotannossa käyttämät tuotantomenetelmät perustuvat nykyaikaiseen ja joustavaan tuotantoteknologiaan.

Tavoitteena on ottaa käyttöön alan uusin teknologia aina, kun se on taloudellisesti perusteltua. Uusimman tiedon ja valmistusteknologioiden sekä automaation soveltaminen mahdollistavat tuotteiden valmistamisen edullisesti. Automatisoinnin lisääminen parantaa myös yhtiön mahdollisuutta vastata entistä paremmin markkinoiden nopeisiin ja jyrkkiin kysynnän vaihteluihin sekä asiakkaiden lisääntyviin vaatimuksiin tuotannon joustavuudesta.

Scanfil toimii rakentamansa verkottuneen toimintaympäristön veturiyrityksenä. Yhdessä tuotantoverkostonsa kanssa Scanfilillä on vahva osaaminen mekaniikan ja ohutlevytuotteiden valmistuksesta. Tehokkaasti toimiva ja johdettu tuotantoverkosto tuo koko tuotantoprosessiin lisää reaktionopeutta ja kustannustehokkuutta.

Henkilöstömme osaaminen monipuolistaa Scanfilin teknisesti korkeatasoisia mekaniikan valmistusprosesseja:

  • Tehokkaat up to date -teknologiat: lävistykseen, muovaukseen ja leikkaukseen
  • Monipuoliset ja joustavat taivutusmenetelmät
  • Tehokkaat pinnoituslinjaratkaisut
  • Laitteisto joustavaan kappalekäsittelyn automaatioon sekä valmius soveltaa laitteistoa asiakkaan tuotantotarpeisiin  
  • 3D-mallien tehokas hyödyntäminen tuotantoprosesseissa.

 

Invest to the
future growth

Latest