Sujuva toimitusketju tuotteen koko elinkaarella

Scanfilin vahvoja kilpailutekijöitä ovat palvelukyky ja reagointinopeus, jotka perustuvat hyvään logistiikan hallintaan.

Scanfilin tuotannonohjauksen ja koko toimitusketjun kattavat tietojärjestelmät mahdollistavat nopean tiedonkulun ja reagoinnin asiakkaiden tarpeiden sekä jatkuvasti kehittyvien markkinoiden muutoksiin.

Logistiset toimitusketjun hallintaratkaisut kattavat muun muassa sopivimman valmistuspaikan valinnan, tehtaiden välisten materiaalivirtojen koordinoinnin, toimitukset suoraan loppuasiakkaalle tai -käyttäjälle sekä tarvittavat huolinta- ja kuljetusjärjestelyt.

Scanfilin After-sales -palvelut käsittävät muun muassa tuotteiden huoltopalvelut, tuotetiedon hallintapalvelut sekä varaosa- ja logistiikkapalvelut.

 

Invest to the
future growth

Latest