Tuotteen elinkaaren mittainen palveluketju

Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto mahdollistaa kattavan ja kustannustehokkaan palveluketjun.

Tyypillisiä valmistamiamme tuotteita ovat muun muassa mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Palveluitamme käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. 

Vertikaalinen integraatio

Palvelutoimintamme ydin on vertikaalisesti integroitu tuotanto, jossa tuote jalostetaan vaihe vaiheelta valmiiksi kokonaisuudeksi Scanfilin sisällä. Pystymme toteuttamaan toimitusketjun hallinnan koko tuotteen elinkaaren ajan.

  • Tuotesuunnittelu
  • Tuotannollistamiseen liittyvä suunnittelu ja protosarjojen valmistus
  • Elektroniikka- ja mekaniikkavalmistus
  • Loppukokoonpano ja testaus
  • Materiaalien ja logistiikan hallinta
  • Pakkaus ja toimitus loppuasiakkaalle

Kattavan palvelukonseptin ja globaalin tehdasverkoston avulla voimme taata nopean, joustavan ja hinnaltaan kilpailukykyisen palveluketjun. Vakavaraisena sopimusvalmistajana pystymme tarjoamaan lisää valmistuskapasiteettia ilman, että asiakkaamme tarvitsee sitouttaa siihen omia resurssejaan.

Scanfilin palveluiden avulla asiakas voi keskittyä omiin ydinprosesseihinsa, kuten myyntiin, markkinointiin, tuotekehitykseen sekä uusien markkinoiden valloituksiin.

Invest to the
future growth

Latest