Miksi asiakkaan kannattaa valita Scanfil?

Sopimusvalmistajan on kyettävä vastaamaan asiakkaan aikataulu-, joustavuus- ja laatutavoitteisiin sekä samanaikaisesti valmistamaan tuotteet kilpailukykyisin kustannuksin. 

Scanfilin asiakkaiden tarpeet ja odotukset ohjaavat yhtiön kehitystoimenpiteitä. Scanfilin kilpailuvaltteja ovat nopeus, joustavuus sekä luotettavuus kokonaisvaltaisen toimitusketjun hallinnan ja vertikaalisesti integroidun valmistuksen avulla. Näiden kilpailutekijöiden ylläpito edellyttää osaavan henkilöstön lisäksi nykyaikaisia tuotantolaitteita. Scanfilin visiona on olla asiakkaidensa halutuin sopimusvalmistuskumppani.

Scanfilin vahvuuksia ovat:

  • Globaalisuus (tehtaiden ja palveluiden sijainti)
  • Luotettavuus
  • Nopeus / ketteryys
  • Kustannustehokkuus
  • Sitoutuminen
  • Vakavaraisuus
  • Palvelutarjonta (vertikaalinen integrointi)
  • Proaktiivisuus
  • Toimittajaverkoston laadukkuus
  • Ihmiset ja osaaminen

Jokaisella Scanfil-konsernin yksiköllä on ISO 9001 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Lääketieteen asiakkuuksia palvelevilla tehtaillamme on käytössä ISO 13485 -standardin mukainen sertifioitu laatujärjestelmä. Liiketoimintaprosessien tehokkuutta mitataan ja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Tutustu Scanfilin laatuun.

Scanfil-konsernin jokaisella yksiköllä on ISO 14001 -standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Mittaamme ja seuraamme säännöllisesti Scanfilin ympäristöohjelman määrittämiä tunnuslukuja, minkä pohjalta pyrimme entistä ympäristöystävällisempään toimintaan. Lue lisää Scanfilin ympäristöohjelmasta.

 

Invest to the
future growth

Latest