Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Avainluvut

AVAINLUVUT 2016 2015 2014
Liikevaihto, MEUR 508.0 377.3 241.5
Liikevoitto, MEUR 7.2 14.4 16.2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 1.4 3.8 7.6
Tilikauden voitto, MEUR 0.1 8.4 12.3
Oma pääoma, MEUR 108.3 100.2 94.6
Taseen loppusumma, MEUR 266.8 301.8 134.0
Oman pääoman tuotto, % 0.1 8.6 14.0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4.5 10.6 16.5
Korolliset nettovelat, MEUR -60.1 -87.8 -9.9
Nettovelkaantumisaste, % 36.9 65.4 -10.5
Omavaraisuuaste, % 40.7 33.4 70.6
Henkilöstö keskimäärin 3 483 2 690 1 773
Tulos/osake, EUR 0.00 0.15 0.21
Oma pääoma/osake, EUR 1.70 1.74 1.64