Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Avainluvut

AVAINLUVUT 2018 2017 2016
Liikevaihto, MEUR 563,0 529.9 508.0
Liikevoitto, MEUR 37,8 31.3 7.2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,7 5.9 1.4
Tilikauden voitto, MEUR 28,9 25.8 0.1
Oma pääoma, MEUR 144,7 124.7 108.3
Taseen loppusumma, MEUR 303,8 306.6 266.8
Oman pääoman tuotto, % 21,5 22.2 0.1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,2 19.4 4.5
Korolliset nettovelat, MEUR 47,3 -61.3 -60.1
Nettovelkaantumisaste, % 19,5 32.6 36.9
Omavaraisuuaste, % 47,7 40.7 40.7
Henkilöstö keskimäärin 3414 3254 3 483
Tulos/osake, EUR 0,45 0.4 0.00
Oma pääoma/osake, EUR 2,26 1.95 1.70