Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Avainluvut

AVAINLUVUT 2017 2016 2015
Liikevaihto, MEUR 529.9 508.0 377.3
Liikevoitto, MEUR 31.3 7.2 14.4
Liikevoitto, % liikevaihdosta 5.9 1.4 3.8
Tilikauden voitto, MEUR 25.8 0.1 8.4
Oma pääoma, MEUR 124.7 108.3 100.2
Taseen loppusumma, MEUR 306.6 266.8 301.8
Oman pääoman tuotto, % 22.2 0.1 8.6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19.4 4.5 10.6
Korolliset nettovelat, MEUR -61.3 -60.1 -87.8
Nettovelkaantumisaste, % 32.6 36.9 65.4
Omavaraisuuaste, % 40.7 40.7 33.4
Henkilöstö keskimäärin 3254 3 483 2 690
Tulos/osake, EUR 0.4 0.00 0.15
Oma pääoma/osake, EUR 1.95 1.70 1.74