Scanfil sijoituskohteena

Scanfil on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jonka tavoitteena on kannattava kasvu. 

Vuonna 2015 Scanfilin asema vahvistui huomattavasti, kun se osti ruotsalaisen sopimusvalmistajan Partnertech AB:n osakekannan. Scanfil otti merkittävän askeleen noustuaan globaalien sopimusvalmistajien 20 suurimman joukkoon, mikä tarkoittaa monella tapaa siirtymistä kokonaan uudelle tasolle. Scanfil on markkinajohtaja Pohjoismaissa, kolmen suurimman joukossa Euroopassa ja merkittävä toimija globaaleilla markkinoilla.

Scanfil on vakavarainen ja luotettava yhteistyökumppani, joka tekee pitkäjänteistä ja kestävää yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Scanfilin asiakkaina on useita merkittäviä kansainvälisiä automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijoita sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yrityksiä.

Scanfil on asiakkaidensa veroinen kansainvälinen toimija. Valmistuksen ytimenä on vertikaalisesti integroitu tuotanto, jonka kehitystä ohjaavat asiakastarpeet. Keskeistä on myös palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan tarjoaminen asiakkaille tuotteen koko elinkaaren ajaksi. Merkittävänä voimavarana on ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen edustaa alansa kansainvälistä huippua.

Scanfil haluaa olla lähellä asiakkaitaan. Kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä, että Scanfil pystyy palvelemaan asiakkaitaan myös globaalisti. Yhtiön strategiana on perustaa globaalisti tuotantoyksikköjä riippuen markkinoiden kehityksestä ja asiakkaiden tarpeista. Näin Scanfil pystyy auttamaan asiakasta muun muassa lanseeraamaan uusia tuotteita nopeammin ja etabloitumaan uusille markkina-alueille.

Konsernilla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Tavoitteena on kasvaa edelleen kannattavasti.

Invest to the
future growth

Latest