Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

SCANFIL OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA 2013(C)

ti 19. kesäkuuta 2018 12.30.00

SCANFIL OYJ        PÖRSSITIEDOTE     19 KESÄKUUTA 2018  12.30


SCANFIL OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA 2013(C)


Scanfil Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Scanfil”) optio-oikeuksilla 2013(C) on 7.5.–5.6.2018 merkitty yhteensä 90 000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla 2013(C) tehtyjen merkintöjen merkintähinta 261 900 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 19.6.2018. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 63 985 439 osaketta. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 20.6.2018.


Lisätietoja Yhtiön optio-ohjelmista on nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla www.scanfil.fi/sijoittajat.


SCANFIL OYJ


Kai Valo  
CFO


Lisätiedot:
CFO Kai Valo
Puh. +358 8 4882 111


JAKELU            Nasdaq Helsinki Oy
                          Keskeiset tiedotusvälineet
                          www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.


Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 300 henkilöä.