Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

SCANFIL OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

ke 30. lokakuuta 2019 09.30.00

SCANFIL OYJ      PÖRSSITIEDOTE    30.10.2019     KLO 9.30

SCANFIL OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Scanfilin 9.8.2019 aloittama omien osakkeiden hankinta päättyi  29.10.2019. Tänä aikana Scanfil hankki 300 000 omaa osaketta keskihintaan 4,1414 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.
 
Osakkeiden hankinta perustui vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen, jossa hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja hallituksen 9.8.2019 tekemään päätökseen 300 000 osakkeen osto-ohjelmasta.
 
Hankinnan jälkeen Scanfil Oyj:llä on yhteensä 300 000 omaa osaketta, jotka vastaavat n. 0,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

SCANFIL OYJ
Petteri Jokitalo 
CEO


Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111


JAKELU            Nasdaq Helsinki Oy
                       Keskeiset tiedotusvälineet
                       www.scanfil.com


Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 600 henkilöä.