Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Optio-ohjelma 2016

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 12.4.2016 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudet 2016A

Scanfil Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Keijo Anttila 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016A merkintäaika on 1.5.2019 – 30.4.2021. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016A on 3,38 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2016.

Optio-oikeudet 2016B

Scanfil Oyj:n hallitus on  21.11.2017 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl, sekä 20 000 kpl hallituksen myöhemmin nimeämälle henkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016B merkintäaika on 1.5.2020 – 30.4.2022. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016B on 3,57 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2017.

Optio-oikeudet 2016C

Scanfil Oyj:n hallitus on 26.6.2019 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 210 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016C merkintäaika on 1.5.2021 – 30.4.2023. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016C on 4,48 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2018.

Optio-oikeuksien 2016 ehdot

Optio-ohjelma 2013

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 18.4.2013 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 750.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 750.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudet 2013A

Scanfil Oyj:n hallitus on 18.9 2013 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja neljälle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013A merkintäaika on 1.5.2016 – 30.4.2018. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013A on 0,87 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2013.
Hallitus on päättänyt, että 2013(A) optioiden ehdot ovat täyttyneet ja siten osakkeiden merkintäaika 2013(A) optioilla alkaa optioehtojen mukaisesti.
Scanfil Oyj:n optio-oikeuksilla 2013A on 1.6. – 3.6.2016 merkitty yhteensä 225 000 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 9.6.2016.
 

Optio-oikeudet 2013B

Scanfil Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle sekä kolmelle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013B merkintäaika on 1.5.2017 – 30.4.2019. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013B on 1,41 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2014. 

Optio-oikeudet 2013C

Scanfil Oyj:n hallitus on 28.10.2015 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja seitsemälle konsernin avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013C merkintäaika on 1.5.2018 – 30.4.2020. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013C on 2,91 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2015.

Optio-oikeuksien ehdot

 

Optio-ohjelmien 2013 (A-C) ja 2016 (A-C) perusteella annetut optiot Optio-oikeus
2013(A)*
Optio-oikeus
2013(B)*
Optio-oikeus
2013(C)*
Optio-oikeus
2016(A)
Optio-oikeus
2016(B)
Optio-oikeus
2016(C)
Petteri Jokitalo CEO 125 000 125 000 110 000 110 000 110 000 110 000
Marjo Nurkkala Director, Accounting 25 000 25 000 20 000      
Timo Sonninen VP, Sales 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Markku Kosunen CTO 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Tomi Takanen VP, Operations 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Kristoffer Asklöv VP, Operations     20 000 20 000 20 000 20 000
Kai Valo CFO       20 000 20 000 20 000

*Scanfil Oyj:n optio-oikeuksilla 2013(A) on merkitty yhteensä 225 000  ja optio-oikeuksilla 2013(B) yhteensä 225 000  yhtiön uutta osaketta , joten kaikki 2013(A) ja 2013 (B) optio-oikeudet on merkitty osakkeiksi. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 9.6.2016 (2013A) ja 19.6.2017/26.9.2017 (2013B). Optio-oikeuksilla 2013(C) on merkitty 230 000 yhtiön uutta osaketta, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin 19.6.2018, 18.12.2018 ja 4.7.2019.