Lisätietoa osakkeesta löydät TÄÄLTÄ

 

Johtoryhmä

Johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi johtoryhmän tehtäviin kuuluvat pitkän tähtäimen suunnittelun valmisteluun liittyvät asiat, investointien suunnittelu ja seuranta sekä avaintoimintojen resursointi.

Johtoryhmän kuuluu seitsemän jäsentä: Petteri Jokitalo, Kai Valo, Tomi Takanen, Markku Kosunen, Timo Sonninen, Kritsoffer Asklöv ja Mats Lundin. Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja.