For other share related information PROCEED HERE

 

Hallinnointi

Scanfil Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015).

Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat emoyhtiö Scanfil Oyj:n yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.