Hallinnointi

Scanfil Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015).

Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat emoyhtiö Scanfil Oyj:n yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Invest to the
future growth

Latest